شرایط عودت کالا به این صورت می باشد که اگر محصولی از سوی ما، برخلاف انتخاب خریدار از لحاظ مدل، ابعاد و رنگ ارسال شود و یا کالای ارسال شده از لحاظ فنی ایرادی داشته باشد، آن محصول از خریدار پس گرفته شده و هزینه برگشت کالا و ارسال مجدد آن ، بر عهده ما می باشد.